• 031-34585419

کتاب شکست ممنوع

40 مانع موففقیت در زندگی

هر يك از عوامل و مسائلي كه در اين كتاب به عنوان موانع موفقيت بيان شده است، براي ايجاد يك انگيزش و فرصت براي خودياري شما بيان گرديده است.

در اين كتاب سعي شده است، موانع اصلي پيش روي موفقيت به صورت جزئي تر و دقيق تر مورد بررسي قرار دهيم. با بررسي دقيق و موثر اين عوامل و يافتن راه هاي مقابله و غلبه بر آنها، مي توانيد گام هاي موفقيت را يكي بعد از ديگري طي كنيد.

سرفصل های کتاب

مانع اول

نداشتن هدف در زندگی

به جرات می توان گفت یکی از مهمترین مسائل در زمینه موفقیت در زندگی هر انسانی، مبحث هدف و هدفگذاری می باشد. اما متاسفانه تحقیقات نشان داده که حدود ۹۷% از مردم جهان هدف مشخص و روشنی ندارند.

مانع دوم

نداشتن رویا

آيا تا به حال فكر كرده ايد كه ذهن شما، چگونه مي تواند به شما كمك كند تا به هدفي كه داريد دست يابيد؟ چگونه ذهن شما قدرت اعتماد به نفس، شجاعت، ثبات قدم و هر چيز ديگري را در وجود شما افزايش مي دهد؟

مانع سوم

نداشتن میل و اشتیاق

اگر صرفا فكر كنيد كه براي به دست آوردن هدف خود آماده هستيد ولي مصصم نباشيد، حركت در مسير محقق شدن آن هدف را آغاز مي كنيد، اما دير يا زود تسليم شده و آن را رها خواهيد كرد. عموما براي اكثر اهداف چنين اتفاقي مي افتد.

مانع چهارم

نداشتن باور، در رسیدن به هدف

شايد گاهي اين جملات را شنيده باشيد كه احمقانه است فكر كنيم كوهي را تنها با گفتن اي كوه حركت كن مي توان حركت داد. اين غير ممكن است. كساني كه اين گونه مي انديشند، ايمان و باور را با آرزو اشتباه مي گيرند.

ادامه سرفصل ها...

درباره شکست ممنوع بیشتر بدانید

گفتمان اندیشه معاصر
حسین کریمی
موفقیت و سبک زندگی
9786007979402
اول
1395
1000
وزیری
275
شومیز